Bản tuyên cáo của Cộng đồng Washington DC., Maryland va Virginia Hoa kỳ về cuộc “thuyết giảng” của tên việt gian cộng sản Thích Nhật Từ

BẢN TUYÊN CÁO

 

của các Hội Đoàn và Đảng Phái trong Cộng Đồng Việt Nam Vùng Washington, D.C, MD & VA và Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH Vùng Hoa Thịnh Đốn & Phụ Cận

 

V/v Sư quốc doanh Thích Nhật Từ được mời thuyết pháp tại chùa Hoa Nghiêm, VA

 

 

Nhận định rằng:


 

1. Nghị quyết 36 của CSVN nhằm gây chia rẽ, lũng đoạn hàng ngũ người Việt quốc gia ở hải ngoại, trong đó có công tác đưa các tu sĩ quốc doanh ra nước ngoài núp dưới chiêu bài giảng đạo và lạc quyên cho chùa và nhà thờ cùng cho những lý do nhân đạo khác;

 

2. Thích Nhật Từ là một sư quốc doanh thuộc cái gọi là “Giáo Hội Phật giáo VN”, đã từng giữ chức vụ Tổng Thư Ký của Ủy Ban Tổ Chức Quốc Tế dưới quyền chỉ đạo của tên cán bộ CS Nguyễn Thế Doanh trong Đại Lễ Tam Hợp Vesak vào tháng 5/2008 vừa qua tại Hà Nội với mục đích tô son trét phấn lên chính sách kềm kẹp tôn giáo của CSVN để đánh lừa công luận thế giới; Nhật Từ còn đề nghị lần tổ chức tới sẽ diễn ra tại Đại Nam Quốc Tự là ngôi chùa do bọn tư bản đỏ dựng nên với tượng Hồ Chí Minh được đặt trước tượng Phật để buộc Phật tử lễ bái tên tội đồ dân tộc này;

 

3. Mượn cớ đưa Nhật Từ tới chùa hải ngoại để hoằng pháp thuần túy tôn giáo, không tuyên truyền chính trị, là đánh lừa, ru ngủ tinh thần đấu tranh cho tự do tôn giáo của đồng bào hải ngoại và tiếp tay thi hành Nghị Quyết 36 như nhóm Về Nguồn đã chủ trương cách nay không lâu, và chủ trương này hoàn toàn trái ngược với tinh thần Giáo Chỉ số 9 của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất;

 

4. Tại vùng Hoa Thịnh Đốn, đồng bào Phật tử, nói riêng, và toàn thể đồng hương, nói chung, luôn luôn đi đầu trong mọi công tác đấu tranh chống lại mọi âm mưu gây chia rẽ, xáo trộn cộng đồng dưới mọi hình thức, nhất là núp dưới chiêu bài tôn giáo theo Nghị Quyết 36 của CSVN;

 

5. Trong tinh thần cương quyết nhưng muốn giải quyết ôn hòa vấn đề sư quốc doanh Nhật Từ để tránh sự chia rẽ không cần thiết, một phái đoàn Cộng Đồng và Liên Hội Cựu Chiến Sĩ đã được cử đến chùa Hoa Nghiêm vào tối thứ ba 5/8/2008, để thảo luận với đại diện Ban Tổ Chức, nhưng thiện chí này đã không được đáp ứng đúng mức.

 

 

Nay chúng tôi đồng thanh tuyên cáo:

 

1. Bằng mọi hình thức đấu tranh thích hợp, cương quyết bẽ gãy âm mưu thâm độc của CSVN trong việc đưa tu sĩ quốc doanh ra hải ngoại để lừa phỉnh, ru ngủ và gây chia rẽ cộng đồng người Việt tự do;

 

2. Cực lực phản đối những người có trách nhiệm quản trị Hội Phật Giáo Mỹ Châu và Chùa Hoa Nghiêm cùng nhóm nhập nhằng tự xưng là “Nhóm Phật Tử Vùng Hoa Thịnh Đốn” đã tiếp tay đưa sư quốc doanh Nhật Từ đến Virginia hoạt động dọn đường cho việc thực thi Nghị Quyết 36 của bạo quyền cộng sản Hà Nội;

 

3. Tha thiết kêu gọi đồng bào Phật tử hãy sáng suốt nhận diện để xa lánh những tu sĩ quốc doanh cũng như những phần tử thân cộng đã và đang ra sức tiếp tay thi hành Nghị Quyết 36 của CSVN;

 

4. Khẩn báo cùng các cộng đồng người Việt tự do khắp nơi về âm mưu tôn giáo vận của CSVN tại vùng Hoa Thịnh Đốn để xin tiếp tay hỗ trợ và đồng loạt phản kháng mạnh mẽ.

 

Làm tại Virginia, ngày 6 tháng 8 năm 2008

Đồng ký tên

 

1.- Cộng Đồng Việt Nam Vùng Washington DC., MD & VA (Ô. Lý Văn Phước, Chủ Tịch)
2.- Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH Vùng Hoa Thịnh Đốn và PC (Ô. Đoàn Hữu Định, Chủ Tịch)
3.- Ban Biên Tập Điện Báo “ Lịch Sử Việt Nam” (L/S Trịnh Quốc Thiện)
4.- Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị vùng Đông Bắc Hoa Kỳ (Ô. Nguyễn Kim Hùng)
5.- Hội Ái Hữu Truyền Tin vùng Đông Bắc Hoa Kỳ (Ô. Bùi Mạnh Hùng)
6.- Gia đình Cán Bộ Xây Dựng Nông Thôn Hoa Thịnh Đốn – Maryland và Virginia (Ô. Dương Hòa Hiệp)
7.- Liên Minh Dân Chủ Việt Nam Khu Bộ Đông Bắc Hoa Kỳ (Ô. Lý Hiền Tài, Chủ tịch)
8.- Liên Minh Dân Chủ Việt Nam Phân Khu Bộ Hoa Thịnh Đốn (Ô. Dương Hòa Hiệp)
9.- Tổ Chức Quốc Tế Yểm Trợ Cao Trào Nhân Bản (B.S Nguyễn Thể Bình , Q. Chủ Tịch)
10.- Hội Yên Thế (Ô. Lê Văn Hạnh)
11.- Hội Người Việt Quốc Gia vùng Hoa Thịnh Đốn (Ô. ĐinhHùng Cường)
12.- Gia đình Mũ Đen vùng Hoa Thịnh Đốn (Ô. Dư Ngọc Thanh)
13.- Hội Pháo Binh vùng Hoa Thịnh Đốn (Ô. Lê Minh Thiệp)
14.- Hội Tù Nhân Chính Trị Maryland (Ô. Lê Minh Thiệp)
15.- Hội Thủy Quân Lục Chiến vùng Đông Bắc Hoa Kỳ (Ô. Nguyễn Trấn Quốc)
16.- Gia đình Mũ Đỏ vùng Hoa Thịnh Đốn (Ô. Nguyễn Văn Mùi)
17.- Hội Cảnh Sát Quốc Gia VNCH Miền Đông Hoa Kỳ (Ô. Hồ Xỹ Báu)
18.- Hội Cựu Thiếu Sinh Quân vùng Hoa Thịnh Đốn ( Ô. Thạch Yên)
19.- Hội Cựu Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh Miền Đông Hoa Kỳ ( Ô. Nguyễn Kim Hương Hỏa)
20.- Hội Cựu Sinh Viên Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam vùng HTĐ và Phụ cận ( Ô. Nguyễn Văn Thuận)
21.- Phong Trào Quốc Gia Dân Chủ (Ô. Nguyễn Văn Chín, TTK)
22.- Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam (Ô. Nguyễn Trung Châu)
23.- Hội Ái Hữu Biệt Động Quân vùng Hoa Thịnh Đốn (Ô. Lâm Duy Tiên)
24.- Nghị Hội Toàn Quốc Người Việt tại Hoa Kỳ (Ô. Nguyễn Ngọc Bích)
25.- Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Lancaster, PA (Ô. Lê Văn Chiêu)
26.- Cộng Đồng Philadelphia, PA (Ô. Nguyễn Đình Toàn)
27.- Việt Nam Quốc Dân Đảng ( Ô. Trần Tử Thanh, Chủ Tịch)
28.- Phật Giáo Hòa Hảo (Ô. Huỳnh Văn Hiệp)

http://www.hon-viet.co.uk/BanTuyenCao_cuaCongDongVungWashingtonDCMarylandvaVirginia.htm