Việt Thường ngày 18-05-2009 – Thoi su KN-2000

Việt Thường P1 ngày 18-05-2009 – Thoi su KN-2000

Việt Thường P1 ngày 18-05-2009 – Thoi su KN-2000 from ditmehochiminh on Vimeo.


Việt Thường P2 ngày 18-05-2009 – Thoi su KN-2000

Việt Thường P2 ngày 18-05-2009 – Thoi su KN-2000 from ditmehochiminh on Vimeo.